กระจกกันเสียงรบกวน คืออะไร มีกี่ประเภท และมีคุณสมบัติข้อดี-ข้อเสียอย่างไร

กระจกกันเสียงรบกวน ก่อนจะทำความเข้าใจกระจกกันเสียงเราต้องทำความเข้าใจค่า STC ก่อน โดยค่า STC เป็นค่ามาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ค่า STC เป็นตัวชี้ว่าค่านี้เหมาะกับระดับใดจึงจะเกิดการป้องกันเสียงที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับประเภทพื้นที่ที่ใช้หรือไม่?

กระจกกันเสียงรบกวน

กระจกกันเสียงรบกวน คืออะไรแล้ว กระจกหน้าต่าง กันเสียงมีกี่ประเภท และมีคุณสมบัติข้อดี-ข้อเสียอย่างไร

กระจกกันเสียงรบกวน คลาสการส่งผ่านเสียงหรือค่า STC เป็นค่าที่ได้รับผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการ โดยแบ่งห้องว่างออกเป็น 2 ห้อง โดยห้องแรกจะเป็นห้องที่มีผนังหนาขึ้นเพื่อป้องกันเสียงรบกวน จากภายนอก จากนั้นวัสดุที่คุณต้องการทดสอบ เช่น ประตู ผนังสำเร็จรูป เพดาน หรือ กระจกหน้าต่าง จะถูกติดตั้งไว้ตรงกลางระหว่างห้องทั้งสอง และจะปล่อยพลังงานเสียงจำนวนมหาศาลออกมา

ค่า STC นั้นสามารถแบ่งได้หลายระดับ ซึ่งแต่ละระดับจะมีความสัมพันธ์กับลักษณะเสียงรบกวนแบบต่างๆ มีดังนี้

 • ค่า STC นั้นสามารถแบ่งได้หลายระดับ ซึ่งแต่ละระดับจะมีความสัมพันธ์กับลักษณะเสียงรบกวนแบบต่างๆ มีดังนี้
 • STC 30-39 ลดความดังของเสียงพูดคุยปกติได้ แต่ยังเข้าใจเนื้อหาการสนทนา
 • STC 40-49 สามารถป้องกันเสียงพูดคุยปกติได้ จนไม่เข้าใจ หรือ จับใจความเนื้อหาการสนทนาไม่ได้
 • STC 50-59 ลดความดังของเสียงคนทะเลาะได้ แต่ยังจับใจความเข้าใจบทสนทนาได้
 • STC 60-69 ป้องกันเสียงรบกวนจากคนทะเลาะกัน และเสียงรถวิ่งได้เกือบ 100%
 • STC 70-74 ลดความดังของเสียงดนตรีที่เล่นอีกฝั่งได้ แต่ยังได้ยินอยู่บ้าง
 • STC 75 ขึ้นไป ป้องกันเสียงรบกวนจากการเล่นดนตรีได้เกือบ 100%

กระจกกันเสียง (Acoustic Glass) คืออะไร…?

กระจกกันเสียงคือกระจกที่ป้องกันเสียงรบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่า กระจกกันเสียงรบกวน ที่ใช้จะเป็นชนิดใดต้องมีความหนารวมไม่ต่ำกว่า 12 มม. หากใช้กระจกสองชั้น จะต้องมีช่องว่างระหว่างกระจกตั้งแต่ 70 มม. ขึ้นไป และค่าการส่งผ่านเสียงหรือค่า STC ควรเป็น 30 ขึ้นไป หากความหนาของกระจกมากกว่า 12 มม. ค่า STC จะเป็น สูงขึ้น ยิ่งค่า STC สูง ยิ่งค่ามากเท่าใดก็ยิ่งส่งผลต่อการปิดกั้นสัญญาณรบกวนมากขึ้นเท่านั้น

กระจกกันเสียงเครื่องบิน ต้องใช้ประเภทของกระจกกันเสียง (Acoustic Glass)

กระจกกันเสียงเครื่องบิน จะมีการใช้หลักการดูดซับคลื่นเสียงผ่านตัววัสดุของตัวฟิล์ม PVB ซึ่งแค่ฟิล์ม PVB ทั่วไป ก็มีคุณสมบัติในการลดเสียงได้ในตัวเองอยู่แล้ว แต่ปัจจุบันได้มีการคิดค้นฟิล์มชนิดพิเศษขึ้นมาอีกเพื่อตอบโจทย์ปัญหาเรื่องเสียงโดยเฉพาะ นั่นก็คือ ฟิล์มอคูสติก (Acoustic PVB) โดยเจ้าตัวนี้จะสามารถใช้ในการผลิตกระจกลามิเนตได้ทุกประการขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพในการกันเสียงได้มากกว่าฟิล์มธรรมดาถึง 2-3 เดซิเบล

มี 4 ประเภทดังต่อไปนี้:

 1. กระจกชั้นเดียว (Single Glazing) กระจกชนิดนี้มีความหนามาก ยิ่งป้องกันเสียงได้ดียิ่งขึ้น ส่วนใหญ่จะใช้เป็น กระจกบ้าน เพื่อทำกระจกกันเสียง การติดตั้งแบบแยกไม่เป็นที่นิยม เพราะกระจกชั้นเดียวจะหล่นเมื่อแตก และคมและอันตราย
 2. กระจกลามิเนต (Laminated Glass) เป็นกระจกที่นิยมใช้กันมากเนื่องจากมีความปลอดภัยสูง เมื่อกระจกกันเสียงรบกวนแตก ชั้นฟิล์มบางๆ ระหว่างกระจกทั้งสองจะยึดกระจกไว้กับที่ เพื่อป้องกันไม่ให้กระจกหล่น กระจกลามิเนตจะมีคุณสมบัติกันเสียงได้ดีกว่า เช่น กระจกลามิเนต 6+0.38+6 มม. (กระจก + ชั้นฟิล์ม + กระจก) = ความหนารวม 12.38 มม. ซึ่งจะหนากว่า กระจกกันเสียงรบกวน ชั้นเดียวเอฟเฟกต์การปิดกั้นเสียงจะดีกว่า 12 มม. และจะมีค่า STC สูงกว่า
 3. กระจกสองชั้น (Double Glazing) กระจก 2 ชั้นที่จะกันเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีช่องว่างตรงกลางระหว่าง กระจกหน้าต่างไม้ ไม่น้อยกว่า 70 มม. (7 ซม.) ถึงจะได้ค่า STC ที่สูงขึ้น
 4. กระจกสองชั้น แบบผสมผสาน (Double Glazing Mix & Match) ลักษณะจะคล้ายกับข้อ 3 แต่จะให้ประสิทธิภาพของฉนวนกันเสียงที่ดีกว่า แผงกระจกจะเปลี่ยนจากกระจกชั้นเดียวเป็นกระจก เป็นกระจกลามิเนตแทนที่จะเป็นผนังภายในหรือด้านข้างใกล้กับผู้ใช้ เพราะเมื่อกระจกแตกจะให้ความปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้

จากนั้นจึงวัดเสียงที่ความถี่ต่างกันในทั้งสองห้องเพื่อค้นหาความแตกต่าง หรือเรียกว่าค่าการสูญเสียการส่งผ่าน นั่นคือ ค่าที่วัสดุที่ทดสอบสามารถกันเสียงได้ การสูญเสียการส่งสัญญาณหรือค่า TL จะถูกแยกออกเป็นความถี่ต่างๆ ดูความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ (Hz) และค่าเดซิเบลที่ได้รับ แล้วใช้กราฟคำนวณความสัมพันธ์ระหว่างระดับต่างๆ เพื่อหาคลาสการส่งผ่านเสียงหรือค่า STC ที่เหมาะสม

ในการทำกระจกกันเสียงนั้น ประเภทกระจกที่นิยมนำมาใช้เป็นส่วนประกอบมีอยู่ 3 ประเภท ดังนี้

 1. Single Glazing หมายถึง กระจกที่มีชั้นบริสุทธิ์เพียงชั้นเดียว ไม่ว่าจะเป็นกระจกใส หรือ กระจกกันเสียงรบกวน เป็นต้น
 2. กระจกลามิเนต คือ กระบวนการนำกระจกตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไปมาต่อกันให้แน่น มีชั้นระหว่าง PVB (โพลีไวนิลบิวไทรัล), EVA (เอทิลีนไวนิลอะซิเตต) หรือ SentryGlas ระหว่างกระจกสองชิ้น ฟิล์มช่วยยึดบานกระจกให้อยู่กับที่ไม่ตกหากแตก
 3. กระจกสองชั้น คือ การนำกระจก 2 ชิ้น (กระจกชั้นเดียวหรือกระจกลามิเนต) มารวมกันโดยมีช่องว่างระหว่างกระจก

หน้าต่างกันเสียง Acoustic Glass กระจกกันเสียงสุดยอดวัสดุแห่งประสิทธิภาพ ที่ช่วยป้องกันทุกมลภาวะทางเสียง

หน้าต่างกันเสีย ฉันเชื่อว่าเสียงรบกวนจากภายนอกจะต้องเป็นปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ในปัจจุบัน โดยเฉพาะบริเวณใกล้พื้นที่สัมผัสมลพิษทางเสียงโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นบ้าน อพาร์ทเมนต์ หรือสำนักงาน ก็ดูเหมือนจะไม่มีทางหนีรอดไปได้ และมันทำลายความเป็นส่วนตัว ทำให้เกิดปัญหาตามมาอีก นอกจากปัจจัยเรื่องทำเลแล้วการเลือกใช้วัสดุก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน

กระจกลามิเนตกับหลักการกันเสียง ?

กระจกลามิเนตใช้หลักการของฟิล์ม PVB ในการดูดซับคลื่นเสียง แต่ฟิล์ม PVB ธรรมดาเองก็มีคุณสมบัติของ กระจกบานใหญ่ มีการลดเสียงรบกวนอยู่แล้ว แต่ในปัจจุบันได้มีการคิดค้นฟิล์มชนิดพิเศษ ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องเสียงโดยเฉพาะ นั่นก็คือ ฟิล์มอะคูสติก (Acoustic PVB) ฟิล์มนี้สามารถนำไปใช้ในการผลิตกระจกกันเสียงรบกวน ได้ในทุกด้านพร้อมๆ กัน

ทำให้เสียงเพิ่มขึ้น มีผลเป็นฉนวนมากกว่าฟิล์มธรรมดา สูงกว่า 2-3 dB พูดง่ายๆ ก็คือ ฟิล์มลามิเนตทั่วไปได้ รับติดตั้งกระจกกันเสียง และมีการออกแบบให้ดูดซับเสียงที่ส่งผ่านเป็นหลัก แต่ถ้าเป็นฟิล์มดูดซับเสียงก็ออกแบบมาเพื่อลดความสูง (แอมพลิจูด) ของคลื่นเสียงซึ่งเร็วกว่าฟิล์มธรรมดา

จะคล้ายกับกระจกกันเสียงรบกวนอินซูเลทตรงที่ประกอบขึ้นจากกระจก 2 บานเช่นกัน แต่ตรงกลางจะไม่ใช่อากาศแต่จะเป็นฟิล์มแทน ทำให้พื้นที่ในการติดตั้ง กระจกกันเสียงรบกวน ลดลงครับ ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบพื้นที่ในการติดตั้งแล้ว กระจกลามิเนตจึงกันเสียงได้ดีที่สุด โดยฟิล์มที่ใช้เป็นใส้จะมี 3 ตัวหลัก ๆ คือ

ติดต่อ

เพื่อส่งมอบงานที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของลูกค้า ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ส่งงานตรงต่อเวลา สวยงาม และให้ความสำคัญกับบริการหลังการติดตั้ง หน้าต่างกระจก ผู้เชี่ยวชาญด้านกระจกที่คุณสามารถวางใจได้แน่นอน สามารถติดต่อได้แล้ววันนี้ที่ FB: กระจก ประตู หน้าต่าง อลูมิเนียม ติดตั้งประตู-หน้าต่าง Windoor Glass Design หรือ LINE ID : @windoor-group ได้ตลอด 24 ชม.